Multipart
Multipart Garantie Nederland
Postbus 180
6100AD Echt
Tel.085-877 0522
info@multipart.nl


De Afwikkeling in geval van een schade

Ook in een geval van schade is de afwikkeling met Multipart heel eenvoudig.

Belangrijk is, dat de schade voor aanvang van de reparatie gemeld wordt en er een reparatietoestemming wordt verkregen, daar Multipart de schaderegulering voor zijn rekening neemt. Zonder reparatietoestemming mag er niet gerepareerd worden en is er geen aanspraak op een garantievergoeding.

Indien de schade direct door de klant wordt gemeld, controleren wij, of transport naar de verkopende handelaar uit te voeren is. Dit is meestal het geval, indien de afstand naar de garage van de handelaar niet meer bedraagt als 30 kilometer.

Is het voertuig rijdbaar, dan krijgt de klant van ons de aanwijzing naar de handelaar te rijden om daar de reparatie te laten uitvoeren Indien het voertuig niet rijdbaar is, informeren wij de betreffende handelaar.

Die garage maakt een diagnose van de schade en geeft een ruwe schatting van de kosten. We hebben het garantienummer, de afgelezen kilometerstand en de geschatte reparatiekosten nodig en verstrekken normaalgesproken direct een telefonische reparatietoestemming, evenals informatie betreffende de afwikkeling van de schade en de reparatiekosten, die voor garantie in aanmerking komen. De garage voert de reparatie uit en factureert deze aan Multipart. De rekening moet voorzien zijn van de klantnaam en het garantienummer en moet direct bij Multipart ingediend worden. De verrekening van de schade geschiedt in de regel binnen een week na ontvangst van de rekening.

Ook in het geval de reparatie niet bij de verkopende handelaar wordt uitgevoerd, geschiedt de afwikkeling van de schade direct met de betreffende garage, waarna wij dan na reparatietoestemming en ontvangst van de rekening tot betaling zullen overgaan. Het is dus noodzakelijk, dat de garage direct aan ons factureert. Multipart betaalt bij onbetaalde rekening in beginsel aan de garage en bij een betaalde rekening rechtstreeks aan de klant.

“Met kwaliteit”
Zo luidt onze bedrijfsfilosofie. We beschouwen ons als partner van de autohandel, die op ieder moment en met absolute betrouwbaarheid als dienstverlener ter beschikking staat.